Afternoon tea

Tillsammans med Missionskyrkan och Svenska kyrkan arrangerar vi Afternoon tea. Tanken är att det ska få vara en mötesplats för att samtala om tron tillsammans. Detta görs vanligen genom att en inbjuden talare lyfter ett ämne och på så vis startar ett samtal som fortsätter kring fikaborden.

Afternoon tea äger rum på söndagseftermiddagar några gånger per termin.