Babyrytmik

Varje onsdag kl. 9.00 träffas många barn och föräldrar i Brokyrkan. Kom med du också, sjung och lek med ditt/dina barn.

Alla små barn från noll månader till ca. 2 år träffas i en grupp tillsammans med Emmelie.  Är barnen 2 år och äldre så är de med i en annan grupp tillsammans med Maja-Lena.

Alla fikar och leker tillsammans efter sången!

Du är välkommen med dina/ditt barn!

Lokal: Brokyrkan. För information ring Tel. 0494-200 82
Kontaktperson: Emmelie Lindé, 0705-459720, Maja-Lena Staaf 0768-406949