Hemgrupper

Alla behöver en liten gemenskap!

När vi träffas på de ”stora” mötena på t.ex. söndag förmiddag, är vi en av många. Det är underbart att prisa och lova Gud tillsammans, lyssna till Guds ord och be tillsammans i den miljön. Som ett komplement till det har vi också den lilla gruppen – familjegemenskapen, som vi kallar hemgrupper. I en sådan grupp är man 6-12 st som träffas i hemmen. Här kan man lära känna varandra på ett personligt sätt och även be och uppmuntra varandra. Man blir som ett team som ställer upp för varandra. Inställningen i en sådan grupp är inte vad jag kan få ut av gruppen, utan vad kan vi göra för varandra.

Grundläggande målsättningar för hemgruppen ska vara:

  • En plats där alla som vill vara med är välkomna
  • En plats där man skapar nära relationer, en familjär plats.
  • En grupp som växer och delas.
  • En säker stödplattform där man kan dela med sig av livet och tron på ett personligt sätt. Man ska kunna dela medgång och motgång, få hjälp, råd och uppmuntran.
  • En bönegemenskap.
  • Ett växthus där man mognar och växer till i sin tro på Jesus och där man blir utrustad och tränad i tjänst.
  • En plats där man lättare kan förstå bibelordet och dess tillämpning.

Skulle du vilja vara med i en av våra hemgrupper så hör av dig till Kristin Zetterlund, 0739-40 33 31.