Kontakt

Församlingen Brokyrkan
Industrivägen 3
590 44 RIMFORSA

Exp: 0494-20082

E-post:
pastorkristin@brokyrkan.org
pastorfredrik@brokyrkan.org
pastoremmelie@brokyrkan.org
ordf@brokyrkan.org

Bokningar sker genom Britt Ericsson, 0494-20667, 0706-270667 eller britteri@live.se.

Bankgironummer:
Församlingskassan: 545-9896
Missionskassan: 823-3983
Barn & ungdomskassan: 5169-5799
Swishnummer: 123 451 29 35

Personuppgifter:
Information om hur vi använder personuppgifter. Fredrik Lindé är kontaktansvarig gällande behandling av personuppgifter.