Mission

Som församling vill vi att alla människor ska få höra de goda nyheterna om Jesus, oavsett var man bor i världen. Vi stöder i bön och med ekonomiska medel en rad olika arbeten och missionärer som vill sprida Evangeliet om Jesus och hjälpa människor till ett helt liv.

Genom att grunda och utveckla församlingar, jobba med ledarträning och ledarutveckling samt vara med och ta ett diakonalt ansvar i samhället bedriver vi mission genom våra samarbetspartners Evangeliska Frikyrkan, Pingstmissionen, IBRA, MAF, Ankarstiftelsen, EFI fadder och Operation Mission. Vårt missionsarbete finansieras av frivilliga gåvor. Vi stöder arbete bland annat i Sydafrika, Västafrika, Rumänien och Mellanöstern.