RPG

Riksförbundet Pensionärsgemenskap

Rpg är en partipolitisk obunden pensionärsorganisation med kristna värderingar, som är öppen för alla.

Rpg bildades 1974 som en rikstäckande ekumenisk pensionärsrörelse.

Rpg har bildats för att påverka myndigheterna och tillvara ta de äldres intressen och verka för en tryggad pensionärstid.

Som medlem är du försäkrad i samband med alla arrangemang.

Rpg vill även inspirera till en meningsfylld gemenskap, där de äldres livserfarenhet, kunskap och intressen får komma till sin rätt.

Rpg i Rimforsa är tillsammans med PRO och SPF representerat i kommunens pensionärsråd. Våra sammankomster arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda. Bakom RPG i Rimforsa står Missionsförsamlingen och Brokyrkan.

Samlingar hålls en torsdag varje månad under vår och hösttermin. Under våren sker också en bussresa som brukar vara uppskattad. Våra samlingar innehåller; sång och musik, föreläsningar och samhällsinformation.

PROGRAM Hösten 2018
OBS! Alla samlingar börjar kl 1300 OBS!

Onsdag  19/9 Brokyrkan Kl 18.00. Evangelistkvartetten. 
RPG ansvarar för ledning och fika. Samlingen öppen för alla.
Torsdag 18/10 Missionskyrkan. Carl-Jan Kälevall 
”Samhället, människorna och profilerna”
Torsdag 15/11 Brokyrkan. Lars Thostrup 
”Den konstnärliga processen”
Torsdag 13/12  Brokyrkan. Julfest. Nils-Gunnar Wenhov 
”Här är mitt liv”
Torsdag 24/1 Missionskyrkan. Årsmöte.

ALLA – inte bara pensionärer eller medlemmar – är välkomna till våra träffar för att lyssna och uppleva gemenskapen vid kaffeborden.

Vill du veta mer kan du kontakta:
ordförande Britt Ericsson
0494-20667
britteri@live.se

sekreterare Jan Ericsson
0494-20667
jananderi@outlook.se