Söndagsskolan

Under sommaren har söndagsskolan uppehåll men från den 2a september är det söndagsskola varje söndag då vi har gudstjänst i Brokyrkan. Barnen är mellan 3 och 12 år. Vi har barnen uppdelade i två grupper, en för de yngre och en för de äldre.

Innan vi delar upp oss i grupperna är vi med en stund på gudstjänsten. Vi brukar även starta upp söndagsskolan med en gemensam samling. Vi leker, sjunger, pysslar, diskuterar, ber, har dockteater och läser bibeln förstås. Ibland kommer det spännande gäster till söndagsskolan som berättar lite om deras liv med Gud.

Välkommen!

Kontaktperson: Sara Hemäng 070-632 21 38.