Vår tro

Vi tror…

På Gud som den ende sanne Guden, treenig i Fadern, Sonen och Anden.

På Fadern som evig och hela universums skapare. Han är allsmäktig och helig och älskar varje människa gränslöst.

På Jesus Kristus som Guds Son och världens Frälsare. Tron på Gud har sitt centrum i Jesus Kristus och hans liv, död och uppståndelse för att vi skulle få försoning med Gud. I Jesus blev Gud människa och visade sig för oss genom handlingar och ord. Vi bekänner att Jesus är enda vägen till Gud och att varje människa behöver omvända sig, tro och döpas för att upprättas till ett liv som Jesu lärjunge. I honom finns gemenskap, förlåtelse, helande, glädje och frihet. Som människa tog Gud på sig domen över våra synder. Efter sin himmelsfärd sitter nu Jesus vid Faderns sida och vi ser fram emot den dagen då han på ett synligt sätt ska komma tillbaka med Guds rikes slutliga seger över allt det onda på vår jord och upprätta sitt eviga rike.

På den heliga Anden som vår personlige Hjälpare. Genom Anden får den kristne kraft och ledning i att leva det liv som Gud i sin omsorg tänkt för varje människa. Anden utrustar församlingen och varje troende för att på bästa sätt kunna sprida Guds kärlek där man befinner sig.

På Bibeln som Guds ord och att den därför är sann, tillförlitlig och trovärdig i alla avseenden. Bibeln är vår högsta auktoritet för tro, lära och livsstil.

På Församlingen som Guds tanke för att nå människor med de goda nyheterna om Jesus. Bibeln talar om församlingen som Kristi kropp och bilden talar om församlingens roll att visa Jesus för världen samt varje kroppsdels ömsesidiga beroende av varandra. Vi människor behöver på samma sätt varandra. I församlingens kärleksfulla gemenskap kan vi tillsammans formas till Jesu lärjungar.