b.nu

B.nu är en aktivitet som är till för alla barn – i praktiken ligger åldern kring låg- och mellanstadiet.

Varje måndag kl. 18.00 samlas ett gäng glada barn och ledare i Brokyrkan. Kvällen inleds med en liten samling, därefter har vi en gemensam aktivitet och efter det avslutar vi med fika. VÄLKOMNA!

Kontaktperson: Barbro Gustafsson 0709-24 79 40.