Babyrytmik

Ta med dina barn och var med och sjung. Här sjunger vi och leker tillsammans med, eller för dina barn.  Efteråt har vi möjlighet att sitta ner för gott fika och erbjuda bra tillfälle för att mötas mitt i småbarnsårens vardag.

Varje onsdag kl. 9.30.

Kom med du också, sjung och lek med dina barn.

Lokal: Brokyrkan
Mer info: se facebookgruppen ”Barn och babyrytmik i Rimforsa”