Uthyrning

Nya Brokyrkan invigdes 2013 efter en omfattande renovering och tillbyggnad. Vi är mycket glada över våra nya lokaler som är både moderna och ändamålsenliga. Det finns möjlighet att hyra våra lokaler. Bokningar sker genom Caroline Gustavzohn, 0731 – 59 88 43 eller carrogustavzohn@yahoo.se  .

Prisuppgifter uthyrning

Lokal:Upp till 3 timmar:Upp till 6 timmar:Upp till 12 timmar:
Entréplan800 kr1200 kr2000 kr
Servering och kök600 kr1000 kr1400 kr
Sammanträdesrum300 kr500 kr700 kr
Sammanträdesrum inkl kök400 kr600 kr800 kr
Källarvåning300 kr500 kr
Barnkalas650 kr 
Ljud, ljus och bild. Krav: Introduktion300 kr300 kr
Återkommande hyraEnligt överenskommelse 

Rabatter

Medlemmar i Brokyrkan50 % rabatt
Bröllop/begravning för medlemmar.100 % rabatt

Kyrkan är handikappanpassad och tillgänglig för alla. Hissen går till alla tre plan. 500 kg/5 pers handikappvänlig.


Uthyrningsregler

  • Hyra betalas efter faktura.
  • Nyckel eller tillfällig kod till lokalerna, kvitteras ut på expeditionen efter överenskommelse. Då visas också lokalerna.
  • Den som är ansvarig hos hyresgästen skall ha tillgodgjort sig de gällande säkerhets- och brandskyddsreglerna (Max 140 personer i lokalen och ha koll på brandsläckare och utrymningsvägar samt hålla dessa fria från hinder)
  • Det är tillåtet att möblera om efter behov. Lokalerna ska dock lämnas med ursprunglig möblering.
  • Hyresgästen städar lokalerna (torrmoppa, avlägsna fläckar, torka av bord, diska och städa toaletterna). Lokalen lämnas i det skick hyresgästen fann den. Ej tillfredställande städning debiteras med 350 kr/timme för att återställa till godkänd nivå.
  • Eventuell uppkommen skada skall anmälas till uthyraren. Hyresgästen ansvarar för ersättning vid skada som sker i lokalerna eller på teknisk utrustning.
  • Hyresgästen ansvarar för att belysning släcks, eventuellt öppnade fönster stängs samt att lokalerna låses efter användandet.
  • All verksamhet i kyrkans lokaler är rök-, drog- och alkoholfria.
  • Nyckel återlämnas till expeditionen enligt överenskommelse. Ej återlämnad nyckel debiteras med 1000 kr.
  • Brokyrkan förbehåller sig rätten att avböja uthyrning om lokalerna är uppbokade, om uthyrningen påverkar annan verksamhet eller om den planerade uthyrningens karaktär bedöms som ej förenlig med församlingens värderingar.

Bokningar sker genom Caroline Gustavzohn, 0731 – 59 88 43 eller carrogustavzohn@yahoo.se