Hemgrupper

Alla behöver en nära gemenskap!

Som ett komplement till våra gudstjänster har vi den lilla gruppen – familjegemenskapen – som vi kallar hemgrupper. I en sådan grupp är vi omkring 6-12 st som träffas i hemmen. Här kan man lära känna varandra på ett personligt sätt och även be och uppmuntra varandra. Man blir som ett team som ställer upp för varandra. Inställningen i en sådan grupp är inte vad jag kan få ut av gruppen, utan vad kan vi göra för varandra.

Grundläggande målsättningar:

  • En plats där alla som vill vara med är välkomna
  • En plats där man skapar nära relationer, en familjär plats.
  • En grupp som växer och delas.
  • En säker stödplattform där man kan dela med sig av livet och tron på ett personligt sätt. Man ska kunna dela medgång och motgång, få hjälp, råd och uppmuntran.
  • En bönegemenskap.
  • Ett växthus där man mognar och växer till i sin tro på Jesus och där man blir utrustad och tränad i tjänst.
  • En plats där man lättare kan förstå bibelordet och dess tillämpning.

Skulle du vilja vara med i en av våra hemgrupper så hör av dig till någon av våra pastorer.