Kontakt

Församlingen Brokyrkan
Industrivägen 3
590 44 RIMFORSA

Exp: 0494-20082

E-post: 

pastorfredrik@brokyrkan.org Tjänstledig 21 aug 2023 till 21 aug 2024

pastorsarah@brokyrkan.org

pastormattias@brokyrkan.org

ordf@brokyrkan.org

Bokningar sker genom Caroline Gustavzohn, 0731-59 88 43 carrogustavzohn@yahoo.se

Bankgironummer:
Församlingskassan: 545-9896
Missionskassan: 823-3983
Barn & ungdomskassan: 5169-5799
Byggfond: 790-5813
Swishnummer: 123 451 29 35

Personuppgifter:
Information om hur vi använder personuppgifter. Fredrik Lindé är kontaktansvarig gällande behandling av personuppgifter.