Gudstjänster

Vi vill hälsa dig välkommen till gudstjänst!

Vi vill utforma gudstjänsten så att den blir relevant och förståelig. Vår längtan är att varje gudstjänst ska bli ett tillfälle att komma närmare Jesus och varandra.

En gudstjänst hos oss består av en härlig blandning av sång och musik, predikan från Bibeln och tillfälle till förbön. Ibland har vi även drama eller någon som delar en egen erfarenhet från livet med Jesus.
I varje gudstjänst har vi söndagsskola för barnen, vilket gör att hela familjen kan trivas på söndagarna. Gudstjänsten avslutas alltid med kyrkkaffe där vi kan lära känna varandra bättre och hjälpa nya människor in i vår gemenskap.

Vi möts tillsammans varje söndag klockan 10 i Brokyrkan och alla är varmt välkomna med.