Vår tro

Brokyrkan består av människor som på många vis är olika, men vi har ett gemensamt – vår tro på Jesus Kristus som herre och frälsare. Vi tror att Gud har uppenbarat sig i historien genom sin son Jesus Kristus för att bjuda in skapelsen till att ta del av hans goda. Jesus upprättar skapelsen genom sitt liv, död och uppståndelse och genom tron på honom får vi ta emot frälsningen som gåva. Genom Jesus Kristus får vi förlåtelse och upprättelse och införlivas i en gemenskap som är större än oss själva. (Se Joh 14:6; Rom 10:9-11; 1 Joh 1:9; 1 Kor 12:13.)

Bibeln som grund

Bibeln är vår grund och främsta källa för vår tro och vårt liv. Vi ser Bibeln som Guds ord förmedlat genom människors ord i olika historiska sammanhang. Vi läser och lever i Guds ord för att ta emot det liv Jesus har för oss. Det gör vi både personligt och gemensamt.

Vi tror att Gud talar till alla människor i alla tider genom Bibeln. Tillsammans och enskilt lyssnar vi efter Guds levande tilltal för våra liv och vår tid. Eftersom Bibeln har tillkommit i en annan tid än vår egen måste den också tolkas. En viktig utgångspunkt för en god tolkning är att vi som församling möts i lyssnande och samtal, under bön om Andens ledning och med Jesus Kristus som Guds ords centrum. I Jesu ord och gärningar ser vi Guds avsikt med världen. (Se 2 Tim 3:16–17; 2 Pet 1:19–21.)

Vår tro sammanfattas väl i den apostoliska trosbekännelsen:

Den apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria,
led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes,
steg ner till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen,
sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan,
de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse,
kroppens uppståndelse
och det eviga livet.

Amen

Du är varmt välkommen!

Du är varmt välkommen att komma som gäst in i vår gemenskap även om du inte delar vår tro. Ett utmärkt tillfälle att prata om tro är den fikastund som vi alltid har i samband med våra gudstjänster.