Verksamheter

Vi i Brokyrkan vill vara en plats dit du kan komma och vara dig själv, ställa dina frågor om livet och möta andra människor som funnit svar i den kristna tron. Ett givande och tagande i en öppen atmosfär där många människor kan trivas.

Vi välkomnar alla till våra gudstjänster. Vi vänder oss både till dig som räknar dig som kristen och till dig som bara är nyfiken på den kristna tron. Efter gudstjänsterna serveras det kyrkkaffe, vilket ger tillfälle för ytterligare gemenskap.

Vi vill presentera det kristna budskapet på ett aktuellt och intressant sätt för barn, ungdomar och vuxna i Rimforsa med omnejd. Detta gör vi genom en rad olika gudstjänster, möten, grupper och aktiviteter som passar olika åldrar och intressen.

Församlingen samarbetar med Evangeliska Frikyrkan och Pingströrelsen. Därmed ges det möjlighet att tillsammans med många andra församlingar nå ut med det kristna budskapet både i Sverige och i andra länder.