Samtal

Vi finns för dig…

  • Har du behov av samtal, någon att dela dina tankar och frågor med?
  • Brottas du med livet och vill få hjälp att komma vidare?
  • Vill du föra samtal som fördjupar din Gudsrelation?
  • Önskar du förbön?
Emelie Sidenholm
0706-036832
emelie@sidenholm.se
Emmelie Lindé
0705-459720
emmelie.linde@outlook.com
Anders Lindsmyr
0702-386788
anders.lindsmyr@arbetshalsa.se
Sarah Kaguama
0725009260
pastorsarah@brokyrkan.org

Samtalen är öppna för alla, kostnadsfria och sker under tystnadsplikt.