Babyrytmik

Ta med dina barn och var med och sjung. Här sjunger vi och leker tillsammans med, eller för dina barn.  Efteråt har vi möjlighet att sitta ner för gott fika och erbjuda bra tillfälle för att mötas mitt i småbarnsårens vardag.

Varje onsdag kl. 9.00.

Kom med du också, sjung och lek med ditt/dina barn.

Lokal: Brokyrkan. För information ring Tel. 0494-200 82
Kontaktperson: Emmelie Lindé, 070-5459720