Kontakt

Församlingen Brokyrkan
Industrivägen 3
590 44 RIMFORSA

Exp: 0494-20082

E-post:
pastorkristin@brokyrkan.org
fredrik.linde@hotmail.com
emmelie.linde@outlook.com
ordf@brokyrkan.org

Bokningar sker genom Kristin Zetterlund, 0739 – 40 33 31 eller pastorkristin@brokyrkan.org

Bankgironummer:
Församlingskassan: 545-9896
Missionskassan: 823-3983
Barn & ungdomskassan: 5169-5799
Swishnummer: 123 451 29 35

Personuppgifter:
Information om hur vi använder personuppgifter. Fredrik Lindé är kontaktansvarig gällande behandling av personuppgifter.