Kontakt

Församlingen Brokyrkan
Industrivägen 3
590 44 RIMFORSA

Exp: 0494-20082

E-post: 
pastoremmelie@brokyrkan.org
petra.brokyrkan@outlook.com
ordf@brokyrkan.org

Bokningar sker genom Petra Kjellgren, 0704 – 815 889 eller petra.brokyrkan@outlook.com

Bankgironummer:
Församlingskassan: 545-9896
Missionskassan: 823-3983
Barn & ungdomskassan: 5169-5799
Swishnummer: 123 451 29 35

Personuppgifter:
Information om hur vi använder personuppgifter. Fredrik Lindé är kontaktansvarig gällande behandling av personuppgifter.