Uthyrning

Nya Brokyrkan invigdes 2013 efter en omfattande renovering och tillbyggnad. Vi är mycket glada över våra nya lokaler som är både moderna och ändamålsenliga. Det finns möjlighet att hyra våra lokaler. Bokningar sker genom Kristin Zetterlund, 0739 – 40 33 31 eller pastorkristin@brokyrkan.org .

Prisuppgifter uthyrning

Lokal: Upp till 6 timmar: Upp till 12 timmar:
Samtliga lokaler 800 kr 1000 kr
Servering och kök 600 kr 800 kr
Sammanträdesrum 150 kr (inkl kök 200 kr) 300:- (inkl kök 350 kr)
Barnkalas 350 kr
Ljud, ljus och bild 300 kr Krav: Introduktion
Återkommande hyra Enligt överenskommelse

Rabatter

Ideella föreningar 25 % rabatt
Medlemmar i Brokyrkan 50 % rabatt (Gratis vid begravning och bröllop)

Kyrkan är handikappanpassad och tillgänglig för alla. Hissen går till alla tre plan. 500 kg/5 pers handikappvänlig.


Uthyrningsregler

  • Hyra betalas efter faktura.
  • Nyckel till lokalerna kvitteras ut på expeditionen efter överenskommelse. Då visas också lokalerna.
  • Den som är ansvarig hos hyresgästen skall ha tillgodgjort sig de gällande säkerhets- och brandskyddsreglerna (Max 140 personer i lokalen och ha koll på brandsläckare och utrymningsvägar samt hålla dessa fria från hinder)
  • Det är tillåtet att möblera om efter behov. Lokalerna ska dock lämnas med ursprunglig möblering.
  • Hyresgästen ska grovstäda lokalerna (torrmoppa, torka av bord och diska). Ej tillfredställande städning debiteras med 500 kr.
  • Eventuell uppkommen skada skall anmälas till uthyraren. Hyresgästen ansvarar för ersättning vid skada som sker i lokalerna eller på teknisk utrustning.
  • Hyresgästen ansvarar för att belysning släcks, eventuellt öppnade fönster stängs samt att lokalerna låses efter användandet.
  • All verksamhet i kyrkans lokaler är rök-, drog- och alkoholfria. Det är inte tillåtet att servera nötter eller jordnötter pga allergier.
  • Nyckel återlämnas till expeditionen enligt överenskommelse. Ej återlämnad nyckel debiteras med 1000 kr.
  • Brokyrkan förbehåller sig rätten att avböja uthyrning om lokalerna är uppbokade, om uthyrningen påverkar annan verksamhet eller om den planerade uthyrningens karaktär bedöms som ej förenlig med församlingens värderingar.

Bokningar sker genom Kristin Zetterlund, 0739 – 40 33 31 eller pastorkristin@brokyrkan.org