RPG

RPGs samlingar under april och maj är inställda pga corona-viruset.

Riksförbundet Pensionärsgemenskap

Rpg är en partipolitisk obunden pensionärsorganisation med kristna värderingar, som är öppen för alla.

Rpg bildades 1974 som en rikstäckande ekumenisk pensionärsrörelse.

Rpg har bildats för att påverka myndigheterna och tillvara ta de äldres intressen och verka för en tryggad pensionärstid.

Som medlem är du försäkrad i samband med alla arrangemang.

Rpg vill även inspirera till en meningsfylld gemenskap, där de äldres livserfarenhet, kunskap och intressen får komma till sin rätt.

Rpg i Rimforsa är tillsammans med PRO och SPF representerat i kommunens pensionärsråd. Våra sammankomster arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda. Bakom RPG i Rimforsa står Missionsförsamlingen och Brokyrkan.

Samlingar hålls en torsdag varje månad under vår och hösttermin. Under våren sker också en bussresa som brukar vara uppskattad. Våra samlingar innehåller; sång och musik, föreläsningar och samhällsinformation.

Program våren 2020
Alla samlingar börjar kl 1300 Om inget annat anges.

Tors 20/2 Missionskyrkan.
Jan o Britt Ericsson. ”Mig lurar du inte” hur man skyddar sig mot bedrägerier.

Tors 19/3 Brokyrkan.
”Lyckans trio” Anders och Bitte Pansell samt Gunilla Johansson, sjunger och spelar. 

Tors 16/4 Missionskyrkan.
Marie Jacobsson, Familjens jurist. ”Framtidsfullmakt”-vad är det?

Tors 14/5 Utflykt till Brunnsparken, Södra Vi.
Kostnad 40:- Avresa från torget 12:15. Anmälan till Britt senast 3/5.

Tors 9/7 Brokyrkan.
Sommarträffen. Håkan Isacsson sjunger och spelar. ”En resa i ord och ton”

Lotteri vid varje samling
Du får gärna bidra med vinster

ALLA – inte bara pensionärer eller medlemmar – är välkomna till våra träffar för att lyssna och uppleva gemenskapen vid kaffeborden.

Vill du veta mer kan du kontakta:

Ordförande: Britt Ericsson
0706-27 06 67
britteri5@outlook.com

Sekreterare: Jan Ericsson
0703-57 87 98
jananderi@outlook.com