RPG

Riksförbundet Pensionärsgemenskap

Rpg är en partipolitisk obunden pensionärsorganisation med kristna värderingar, som är öppen för alla.

Rpg bildades 1974 som en rikstäckande ekumenisk pensionärsrörelse.

Rpg har bildats för att påverka myndigheterna och tillvara ta de äldres intressen och verka för en tryggad pensionärstid.

Som medlem är du försäkrad i samband med alla arrangemang.

Rpg vill även inspirera till en meningsfylld gemenskap, där de äldres livserfarenhet, kunskap och intressen får komma till sin rätt.

Rpg i Rimforsa är tillsammans med PRO och SPF representerat i kommunens pensionärsråd. Våra sammankomster arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda. Bakom RPG i Rimforsa står Missionsförsamlingen och Brokyrkan.

Samlingar hålls en torsdag varje månad under vår och hösttermin. Under våren sker också en bussresa som brukar vara uppskattad. Våra samlingar innehåller; sång och musik, föreläsningar och samhällsinformation.

PROGRAM Våren 2019
OBS! Alla samlingar börjar kl 1300 OBS!

Torsdag 24/1 Missionskyrkan. Årsmöte.

Torsdag 21/2 Brokyrkan 
Trubaduren Fred Johansson sjunger och spelar

Torsdag 21/3 Missionskyrkan
Besök av Seniorshoppen

Fredag 5/4 Distriktsstämma i Finspång 
Mer info kommer senare

Tisdag 16/4  Brokyrkan Mariamonologen 
Påsktallrik serveras. Anmälan till Britt senast 14/4

Torsdag 16/5 Utflykt till Tignemåla skola
Avresa från torget 1220. Medtag kaffekorg
Anmälan till Britt senast 14/5

Torsdag 25/7 Brokyrkan Sommarträffen
Gunilla och Johan Sigvardsson

ALLA – inte bara pensionärer eller medlemmar – är välkomna till våra träffar för att lyssna och uppleva gemenskapen vid kaffeborden.

Vill du veta mer kan du kontakta:
ordförande Britt Ericsson
0494-20667
britteri@live.se

sekreterare Jan Ericsson
0494-20667
jananderi@outlook.se