RPG

Riksförbundet Pensionärsgemenskap

Rpg är en partipolitisk obunden pensionärsorganisation med kristna värderingar, som är öppen för alla.

Rpg bildades 1974 som en rikstäckande ekumenisk pensionärsrörelse.

Rpg har bildats för att påverka myndigheterna och tillvara ta de äldres intressen och verka för en tryggad pensionärstid.

Som medlem är du försäkrad i samband med alla arrangemang.

Rpg vill även inspirera till en meningsfylld gemenskap, där de äldres livserfarenhet, kunskap och intressen får komma till sin rätt.

Rpg i Rimforsa är tillsammans med PRO och SPF representerat i kommunens pensionärsråd. Våra sammankomster arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda. Bakom RPG i Rimforsa står Missionsförsamlingen och Brokyrkan.

Samlingar hålls en torsdag varje månad under vår och hösttermin. Under våren sker också en bussresa som brukar vara uppskattad. Våra samlingar innehåller; sång och musik, föreläsningar och samhällsinformation.

Program hösten 2019
Alla samlingar börjar kl 1300 Om inget annat anges.

Tors 22/8 Storsamling Hjälmargården.
Se separat inbjudan.

Tors 29/8 Missionskyrkan.
Konsert med Hans-Lennart Raask, flygel och Håkan Tengberg, cello.
OBS tiden Kl 18.00 Inträde: 100 kr, medlemmar 50 kr.

Tors 19/9 Brokyrkan.
Weine Gunnarsson ”60-talets Rimforsa”.

Tors 17/10 Missionskyrkan.
Ola Sandborg ”Sång och musik med Ola”.

Tors 14/11 Brokyrkan.
Carina Jarlsbonde; ”Bland profeter och spelmän”

Tors 12/12 Missionskyrkan.
Julfest med gröt.
Sofia Fäldt o Eric Zentio sjunger och spelar.

Tors 23/1 2020 Brokyrkan.
Årsmöte.

Lotteri vid varje samling
Du får gärna bidra med vinster

ALLA – inte bara pensionärer eller medlemmar – är välkomna till våra träffar för att lyssna och uppleva gemenskapen vid kaffeborden.

Vill du veta mer kan du kontakta:
ordförande Britt Ericsson
0494-20667
britteri@live.se

sekreterare Jan Ericsson
0494-20667
jananderi@outlook.se