RPG

RPG har en paus i sin verksamhet under hösten p.g.a. coronarestriktionerna och smittspridning i samhället. Det kommer läggas ut information här på hemsidan när vi vet mer om när och hur verksamheten kommer starta upp igen.

Riksförbundet Pensionärsgemenskap

Rpg är en partipolitisk obunden pensionärsorganisation med kristna värderingar, som är öppen för alla.

Rpg bildades 1974 som en rikstäckande ekumenisk pensionärsrörelse.

Rpg har bildats för att påverka myndigheterna och tillvara ta de äldres intressen och verka för en tryggad pensionärstid.

Som medlem är du försäkrad i samband med alla arrangemang.

Rpg vill även inspirera till en meningsfylld gemenskap, där de äldres livserfarenhet, kunskap och intressen får komma till sin rätt.

Rpg i Rimforsa är tillsammans med PRO och SPF representerat i kommunens pensionärsråd. Våra sammankomster arrangeras i samarbete med studieförbundet Bilda. Bakom RPG i Rimforsa står Missionsförsamlingen och Brokyrkan.

Samlingar hålls en torsdag varje månad under vår och hösttermin. Under våren sker också en bussresa som brukar vara uppskattad. Våra samlingar innehåller; sång och musik, föreläsningar och samhällsinformation.

Program hösten 2020
Det finns för närvarande inget bokat program.

Lotteri vid varje samling
Du får gärna bidra med vinster

ALLA – inte bara pensionärer eller medlemmar – är välkomna till våra träffar för att lyssna och uppleva gemenskapen vid kaffeborden.

Vill du veta mer kan du kontakta:

Ordförande: Britt Ericsson
0706-27 06 67
britteri5@outlook.com

Sekreterare: Jan Ericsson
0703-57 87 98
jananderi@outlook.com