Samtal

Vi finns för dig…

  • Har du behov av samtal, någon att dela dina tankar och frågor med?
  • Brottas du med livet och vill få hjälp att komma vidare?
  • Vill du föra samtal som fördjupar din Gudsrelation?
  • Önskar du förbön?
Barbro
Barbro Lindsmyr
0706-695852
barbrolindsmyr@hotmail.com
Anders
Anders Lindsmyr
0702-386788
anders.lindsmyr@arbetshalsa.se
Lena
Lena Abrahamsson
0761-487432
lena@zlugg.net

Samtalen är öppna för alla,
kostnadsfria och sker under tystnadsplikt